ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ
ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ВАСИЛЯ СЕМЕНОВИЧА СТЕФАНИКА
(1871-1936)

Василь Стефаник - се правдивий артист із Божої ласки, яким уже нині можемо повеличатися перед світом
І. Франко

Людський біль цідиться крізь серце моє, як крізь сито, і ранить до крові
В. Стефаник

14 травня 2021 року виповнюється 150 років від дня народження Василя Семеновича Стефаника (1871-1936) - українського прозаїка, поета, громадського діяча та політика, майстра психологічної новели, одного з представників українського радикального руху на Галичині.
Народився майбутній письменник у селі Русів, Снятинського району Івано-Франківської області, в сім'ї заможного селянина. Батько на освіту сина не шкодував ні часу, ні коштів. Допитливий розум хлопця вбирав народні пісні, казки, легенди, деталі селянського побуту, звичаїв, обрядів мешканців Покуття.
Три роки хлопець навчався у Русівській початковій школі в рідному селі, а потім ще три роки у Снятинській міській школі. Під час шкільного навчання Стефаник зазнав знущань та принижень, адже в тодішніх галицьких навчальних закладах неприхильно ставилися до українців, а уроки викладалися лише німецькою та польською мовами.
Після навчання в школах Русова та Снятина він у 1883 р. вступив до польської гімназії в м. Коломиї. Формування світогляду майбутнього письменника проходило поза стінами гімназії, бо, як згадує він в автобіографії, «гімназія, крім формального навчання і ворожого відношення до нас, українців-студентів, нічого нам не давала». Тут зав'язалася дружба В. Стефаника з Л. Мартовичем. За українську громадсько-політичну діяльність їх обох у 1890 р. виключили з гімназії.
Василь Стефаник переїхав до Дрогобича і вступив до місцевої гімназії, яку закінчив у 1892 р. Того ж року він вступив на медичний факультет Краківського університету, де навчався до 1900 р., хоч, як він пише в автобіографії, з тією «медициною вийшло діло без пуття, бо тої науки не любив». Та все ж вивчення письменником медицини, особливо психіатрії, позначилися згодом на його творчості у повсякденній пильній увазі до пізнання найглибших таємниць психіки людини, з'ясування причин тих чи інших людських вчинків і дій, найтонших порухів людської душі.
У Дрогобичі майбутній письменник познайомився з Іваном Франком, з яким підтримував дружбу все подальше життя.
У вересні 1903 р. В. Стефаник відвідав Наддніпрянську Україну: був присутнім на відкритті пам'ятника І. Котляревському в Полтаві й зустрічався з Лесею Українкою, М. Коцюбинським та ін.
Літературну діяльність Стефаник почав 1890 року. Тоді в журналі «Народ» був опублікований його допис «Жолудки наших робітних людей і читальні». Протягом 1890-1897 років він пише свої перші «образки», тобто ліричні етюди, поезії в прозі, далі переходить до писання реалістичних новел, в яких змальовує тяжке економічне становище і безправність селян Галичини.
Вперше Стефаник опублікував свої художні твори у жовтні 1897 року в чернівецькій газеті «Праця». Тут було вміщено кілька новел, зокрема, «Синя книжечка», «Виводили з села», «Стратився», «У корчмі», «Побожна», «Сама-самісінька», які привернули увагу літературної громадськості художньою новизною, глибоким та оригінальним трактуванням тем з життя села. Проте нова оригінальна манера письменника була визнана не відразу.
У 1899 р. в Чернівцях вийшла в світ перша збірка новел – «Синя книжечка», яка принесла Василеві Семеновичу загальне визнання, була зустрінута захопленими відгуками найбільших літературних авторитетів, серед яких, крім І. Франка, були Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, і стала помітною віхою в розвитку української прози.
Новели «Катруся» і «Новина» належать до найбільш вражаючих силою художньої правди творів Стефаника. Вони стоять поряд з такими пізнішими його шедеврами, як «Кленові листки», «Діточа пригода», «Мати» та ін. Майстерно змальовано в цих творах трагічні людські долі.
Наступного року вийшла друга збірка В. Стефаника – «Камінний хрест», яку також було сприйнято як визначну літературну подію. Головне місце у ній займає тема, що хвилювала письменника протягом усього творчого життя - одинока старість, трагедія зайвих ротів у бідних селянських родинах. Відкриває збірку і дає їй заголовок новела «Камінний хрест», де йдеться про еміграцію галицьких селян на Американський континент. Новелу написано на основі реальних подій, а прообразом Івана Дідуха була реальна особа - русівський селянин Іван Ахтемійчук, який дійсно виїхав до Канади та листувався з письменником.
Пізніше вийшла третя книга новел «Дорога» (1901). У ній переважають новели безсюжетні, лірично-емоційного плану («Давнина», «Вістуни», «Май», «Сон», «Озимина», «Злодій», «Палій», «Кленові листки», «Похорон»).
Незабаром вийшла в світ четверта збірка вибраних оповідань - «Моє слово» (1905). У ній вперше була надрукована новела «Суд», яка завершує перший період творчості Василя Стефаника.
Написані з великою художньою силою твори Стефаника здобули широку популярність: вони перекладалися російською, польською, німецькою, чеською та іншими мовами, про них багато писала критика. Але сам письменник, через певні життєві обставини, після 1907 року надовго припинив творчу працю.
В 1908 році селяни обирають його послом від радикальної партії до австрійського парламенту й наступні 10 років Василь Стефаник працював у Відні, захищаючи інтереси селян.
Хронологічним початком другого періоду творчості Василя Стефаника можна вважати новелу «Діточа пригода» (1916). У тому ж році він написав новелу «Марія», яку присвятив пам'яті Івана Франка. Згодом письменник опублікував шість новел, які разом із творами другого періоду «Діточа пригода» і «Марія» склали п'яту збірку – «Вона – земля», видану в 1926 р.
Після десятилітньої перерви світогляд В. Стефаника дещо змінився: у його творах з'являються патріотичні мотиви, яких не було в ранній творчості письменника. Якщо раніше його герої страждали лише через свої власні провини чи провини свого роду, то в пізніших творах вже можна побачити мотиви страждання за свій народ, за свою Україну. Такими мотивами зокрема позначені новели «Марія» та «Сини».
Протягом 1927-1933 pp. Стефаник опублікував ще понад десять новел. Він писав і автобіографічні новели, наприклад, «Нитка», «Браття», «Серце», «Вовчиця», «Слава йсу», «Людмила», «Каменярі».
У 1928 р. уряд Радянської України призначив В. Стефаникові пенсію за його заслуги в розвитку літератури. Це була для нього велика матеріальна й моральна підтримка, та користувався письменник нею не довго. Останній раз В. Стефаник їздив одержувати пенсію до Львова разом зі своїм сином Кирилом. Прийняв його консул, пожалівся, що польські газети розпочали поширювати інформацію про голод в Україні. Попросив, щоб Стефаник написав спростування. Але письменник відмовився й відтоді був позбавлений персональної пенсії.
Довідавшись, що уряд УРСР позбавив митця пенсії, митрополит А. Шептицький призначив йому точно таку ж пенсію. Василь Семенович попросив касира, щоб той видав йому всю суму дрібними монетами. Касир це зробив. Письменник прийшов з великою торбою копійок до церкви і роздав всю свою пенсію, до єдиного гроша, бідним і просив помолитися за упокій душ жертв голодомору на Україні 1933 року...
В останні роки життя Василь Стефаник майже безвиїзно жив у рідному селі Русів, де вів життя звичайного хлібороба, а у вільний час продовжував писати. В ці роки Василь Семенович тяжко хворів. Помер Василь Стефаник 7 грудня 1936 р., залишивши по собі біля семи десятків новел. До самої смерті не полишало Стефаника бажання «сказати людям щось таке сильне і гарне, що такого їм ніхто не сказав ще». І на його долю випало найбільше для художника щастя - він сказав те, що хотів, і сказав так, як хотів.

***

Матеріали інформаційного бібліографічного списку можна використати організаторам дитячого читання для підготовки до проведення уроків української літератури, позакласних заходів, присвячених життю та творчості письменника, популяризації української книги.
Запропоновану літературу можна знайти у фондах Централізованої системи бібліотек для дітей м. Дніпра. Розподіл видань по бібліотеках-філіалах вказано після бібліографічного опису книги.

ТВОРИ В. С. СТЕФАНИКА:

Його новели – як найкращі народні пісні, в яких нема риторики,
ані сентиментальності,а тільки наочне, голе, просте,
непідфарбоване життя, дуже часто сумна дійсність,
але оздоблена золотом найправдивішої поезії
Іван Франко

Антологія української фантастики ХІХ ст. / [упоряд. та пер. з рос., польської Ю. Винничук]. - К. : КЕТС, 2015. - 608 с. : іл.
б/ф 06, 26

Дивосвіт "Веселки" : антологія літератури для дітей та юнацтва. В 3 т. Т. 1 : Українська література / упоряд. та біобібліогр. довідки Б. Й. Чайковського та ін. ; передм. І. Бойко ; худож. оформ. М. С. Пшінки ; упоряд. фотоіл. В. І. Зайцевої. - К. : Веселка, 2004. - 631 с. : іл.
ЦДБ(с), б/ф 16

Зоряний дощ : проза для дiтей та юнацтва. Кн. 1 / упоряд. та пер. рум. М. Лютик ; передм. В. Колодія. - К. : Етнос, 2004. - 431 с. : iл.
ЦДБ(с)

Стефаник, Василь Семенович. Вибрані твори / В. С. Стефаник ; упоряд. текстів, передм. та прим. І. М. Андрусяка ; ред. Т. О. Попова. - Харків : Ранок, 2003. - 192 с. - (Програма з літератури).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04

Стефаник, Василь Семенович. Камінний хрест : новели / В. С. Стефаник ; [голов. ред. Н. Є. Фоміна]. - Харків : Фоліо, 2006. - 255 с. - (Українська класика). - Бібліогр.: с. 218.
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 08, 14

Стефаник, Василь Семенович (1871-1936). Камінний хрест : [твори шкільної програми для обов'язкового читання та вивчення] / В. С. Стефаник ; упорядкув. текстів, передм., І. Андрусяка . - К. : Школа, 2007. - 272 с. - (Бібліотека шкільної класики). - Бібліогр.: с. 265-267.
б/ф 15, 16, 28

Стефаник, Василь Семенович (1871-1936). Камінний хрест / В. С. Стефаник ; [упоряд. І. Андрусяк ; ред. Л. А. Климчик]. - К. : Школа, 2007. - 272 с. - (Шкільна хрестоматія). - Бібліогр.: с. 265-267.
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Стефаник, Василь Семенович (1871-1936). Камінний хрест / В. С. Стефаник ; [упоряд. І. Андрусяк ; ред. Л. А. Климчик]. - К. : Школа, 2007. - 272 с. - (Бібліотека шкільної класики). - Бібліогр.: с. 265-267.
ЦДБ(с), б/ф 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Українська література : хрестоматія : 10 кл. / упоряд.: О. І. Борзенко, М. Г. Сподарець. - Харків : Ранок, 2009. - 752 с. - (Оберіг).
б/ф 02, 08

Українська література для дітей : хрестоматія / упоряд. О. Гарачковська ; ред. Н. Ленська. - К. : Академія, 2011. - 800 с.
б/ф 14

Український гумор та сатира : для серед. та ст. шк. віку / [упоряд., передм. І. Андрусяка]. - К. : Школа, 2007. - 351 с. : іл. - (Шкільна хрестоматія).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Усі українські письменники : біографічний нарис : літературно-художній огляд : перелік основних творів... / [упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева ; ред. С. М. Миценко]. - Харків : Торсінг плюс, 2008. - 384 с. : портр. - (Іду на урок). - Пристат. бібліогр.
ЦДБ(с), б/ф 02, 04, 09, 10, 24

Усі українські письменники та їхні твори. 10 кл. : короткий літопис життя і творчості письменників ; аналіз творів ... / [ред. Л. О. Кратенко]. - нове вид., перевір. та допов. - Харків : Веста : Ранок, 2009. - 336 с. : іл.
ЦДБ(с), б/ф 16

ПРО В. СТЕФАНИКА:

Великий довідник школяра : гуманітарні та суспільні науки : 5-11(12) кл. / [ред. Р. Дерев'янченко]. - 3-тє вид., випр. і допов. - Харків : Школа, 2008. - 1072 с.
ЦДБ(с)

Великий довідник школяра : 5-11 кл.: Українська мова. Українська література. Історія України. Всесвітня історія. Англійська мова / Н. Кривка [и др.]. - Харків : Школа, 2003. - 720 с. - Бібліогр.: с.140.
ЦДБ(с)

Великий сучасний довідник школяра : 5-11 кл.: 6 основ. гуманіт. дисциплін / О. А. Росінська [та ін.]. - Донецьк : БАО, 2004. - 912 с.
ЦДБ(с), б/ф 04

Горак, Роман Дмитрович. Кров на чорній ріллі : Есе-біографія Василя Стефаника / Р. Д. Горак ; [ред. Н. Ленська]. - К. : Академія, 2010. - 608 с.
ЦДБ(с)

Духовні криниці : українська література (перша третина 20ст.) : хрестоматія для 10 кл. Ч. 2 / упоряд.: Г. Семенюк, П. Хропко. - 3-тє вид. - К. : Освіта, 2003. - 544 с.
ЦДБ(с)

Історія української культури. У 5 т. Т. 4. Кн. 2 : Українська культура другої половини 20 століття / М. П. Бондар [та ін.] ; НАН України ; голов. ред. тому Г. А. Скрипник. - К. : Наукова думка, 2005. - 1293 с. - Бібліогр.: с. 1242-1264.
ЦДБ(с), б/ф 02, 14, 16

Література України / [авт.-упоряд.: В. Скляренко, Я. Батій ; іл. Г. Беззубова ; ред. Н. Фоміна]. - Харків : Фоліо, 2009. - 319 с. : іл., фотогр. - (Дитяча енциклопедія).
ЦДБ(с), б/ф 04, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 28, 30

Література України : для дітей середнього шкільного віку / [авт.-упоряд.: В. М. Скляренко, Я. О. Батій ; іл. Г. В. Беззубова ; голов. ред. Н. Є. Фоміна]. - Харків : Фоліо, 2006. - 319 с. : іл., фотогр. - (Дитяча енциклопедія).
б/ф 26

Мельничук, Георгій. 1000 незабутніх імен України / Г. Мельничук ; худож. Ю. А. Демидьонок. - К. : Школа, 2005. - 288 с. : іл. - (1000).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Процюк, Степан. Степан Процюк про Василя Стефаника, Карла-Густава Юнга, Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну / С. Процюк ; [худож. Т. Ніколаенко]. - К. : Грані-Т, 2008. - 96 с. : іл. - (Життя видатних дітей).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Процюк, Степан Васильович. Троянда ритуального бою : роман про Василя Стефаника / С. В. Процюк. - К. : Академія, 2010. - 184 с. : 1 портр., фотогр. - (Автографи часу).
б/ф 04

Українська література : 10-11кл.: Довідкові матеріали / Авт.-уклад. Н.В.Степаненко. - К. : Школа, 2005. - 96 с. - (Шкільна шпаргалка).
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Українські письменники ХХ століття : у 2-х ч. Ч. 1 : Хрестоматія з української літератури для ст. кл. / [авт.-упоряд.: А. Козлов [та ін.] ; ред. Р. Козлов]. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2010. - 622 с.
ЦДБ(с), б/ф 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30

Усі українські письменники / [упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. - Харків : Торсінг плюс, 2009. - 384 с. - (Іду на урок). - Пристат. бібліогр.
ЦДБ(с)

***

Арабески до новели "Камінний хрест" : 120 років - Василь Стефаник "Камінний хрест" // Шкільна бібліотека. - 2020. - № 10. - С. 58-64.

Байкєніч, Ганна. [Добірка матеріалів про історичні події січня, Українську Революцію, Акт злуки УНР і ЗУНР, про Другу Світову війну, видатних державних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч О. Охрімчук // Позакласний час. - 2017. - № 12. - Школа патріота. - С. 1-48.

Бедрик, Л. І. В. Стефаник. "Камінний хрест" / Л. І. Бедрик // Все для вчителя. - 2013. - № 11. - С. 62-63.

Бойко, Н. Нова і яскрава сторінка про життя "покутської трійці" / Н. Бойко // Дивослово. - 2013. - № 6. - С. 62-63. - Рец. на кн.: Піхманець, Р. Із покутської книги буття. Засади художнього мислення В. Стефаника, М. Черемшини і Л. Мартовича / Р. Піхманець. - К.: Темпора, 2012.

Бохан, О. І. "Це митець з Божої ласки..." : до 140-річчя від дня народження Василя Стефаника (1971-1936) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - К., 2011. - № 2, 2011. - С. 61-73. - Бібліогр.: с. 70-73.

Варчук, Валентина. Творча історія поезії у прозі Василя Стефаника "Самому собі" / В. Варчук // Слово і час. - 2010. - № 4. - С. 103-113. - Бібліогр.: с. 113.

Гоян, Ярема. Білий кінь лицарства : Таїна новели Василя Стефаника "Давня мелодія" / Я. Гоян // Літературна Україна. - 2007. - 12 лип. - С. 1, 7.

Дотик словом : листи Василя Стефаника до Ольги Кобилянської // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 4. - С. 18-19.

Єременко, Олена. Образний світ в експресіоністичній прозі : на матеріалі малої прози В. Стефаника та М. Хвильового / О. Єременко // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2010. - № 22. - С. 17-20. - Бібліогр.: с. 20.

Ковтунець, С. О. Культура України у другій половині 19 ст. : інтегрований урок : історія України : курс "Мистецтво" : 9 кл. / С. О. Ковтунець // Історія та правознавство. - 2012. - № 34-36. - С. 59-63.

Корсунь, Тетяна. Інтерактивні підходи до вивчення курсу української літератури : методична скарбничка / Т. Корсунь // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 8. - С. 4-31. - Бібліогр.: с. 31.

Курбатов, Сергій. Кленові листки Василя Стефаника : до 145-річчя від дня народження / С. Курбатов // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 4. - С. 65-66.

Лагола, Ірина. Експресіонізм у світовому красному письменстві : ("Камінний хрест" В. Стефаника та "Перевтілення" Ф. Кафки) : інтегроване заняття з української та зарубіжної літератур : [яскраве світло класики та сучасної літератури] / І. Лагола, Л. Дичик // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2016. - № 11. - С. 19-24. - Бібліогр.: с. 24.

Матюшкіна, Тетяна. Жанр новели у світовій літературі : [жанрове становлення новели та огляд кращих творів у світовій літературі] / Т. Матюшкіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 6. - С. 2-13. - Бібліогр.: с. 9.

Мисевич, Марія. Від мужицької Голгофи - до країни кленового листя : 10-й клас : [конспект уроку за новелою В. Стефаника "Камінний хрест"] / М. Мисевич // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 3. - С. 23-27.

Процюк, Степан. Степан Процюк: "Я не шукав середини..." / розпитував Б. Пастух // Літературна Україна. - 2010. - № 23, 24 черв. - С. 8.

Тимків, Надія. Філософія повноти життя в новелі "Марія" / Н. Тимків // Дивослово. - 2011. - № 5. - С. 21-25. - Бібліогр.: с. 25.

Токарик, Марта. Новели Василя Стефаника к експресіоністичне відображення дійсності / М. Токарик // Дивослово. - 2008. - № 2. - С. 28-33. - Бібліогр.: с. 33.

Тодорюк, Світлана. Буковинська сторінка в біографії письменників / С. Тодорюк // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2008. - № 17. - С. 3-5. - Бібліогр.: с. 5.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

Василь Стефаник: витоки літературної творчості[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pvntsh_sl_2019_2_54.pdf. – Назва з екрана.

Василь Стефаник – художник слова [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://biblioteka-if.at.ua/vasil_stefanik-khudozhnik_slova_compressed.pdf. – Назва з екрана.

Стефаник Василь Семенович. Біографія[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1687. – Назва з екрана.

Стефаник Василь Семенович. Життя та творчість[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.ukrlib.com.u/bio/printit.php?tid=1688. – Назва з екрана.

Стефаник Василь Семенович. Твори [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrlit.org/stefanyk_vasyl_semenovych/tvory . – Назва з екрана.


Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Russian Spanish

 • Бібліотека-філія № 6

  Фантастична мандрівка у "Світ казки чарівної"

 • Бібліотека-філія № 4

  Персональна виставка "Мистецький простір Європи та світу"

 • Бібліотека-філія № 2

  Гостюємо у казок!!! День казки

 • Бібліотека-філія № 3

  Бесіда-порада для підлітків "Доброта зближує серця"

 • Центральна бібліотека для дітей

  Центральна бібліотека для дітей влаштувала незабутнє свято для своїх читачів: переможців конкурсу "Книжкова веселка"