Пріоритети діяльності ЦСБД в 2017 році

  1. Підтримка і просування читання як основи інтелектуального та творчого розвитку юної особистості, задоволення універсальних потреб читачів, бібліотечний супровід (бібліотьюторство) навчання та виховання юних дніпропетровців.
  2. Здійснення бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів-дітей на основі новітніх технічних засобів і інформаційно-комунікаційних технологій.
  3. Формування системи створення та використання медіаресурсів для дітей, в т.ч. ведення баз даних, сприяння формуванню у дітей медіаінформаційної грамотності і медіа культури відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, розвиток електронної бібліотеки, модернізація сайту МКЗК «ЦСБД», участь у національних проектах.
  4. Цілеспрямований розвиток структурних підрозділів ЦСБД як місць різноманітних культурних практик дітей (освоєння сучасних технологій читання, розвиток творчих здібностей, самореалізація юної особистості).
  5. Взаємодія з установами і організаціями, соціальними групами, які мають  відношення до навчання та виховання дітей.

Бібліотечні ресурси ЦСБД

Загальний обсяг одиниць фонду – 430 464 примірника

         в тому числі:

- книг – 426 708 - (99,9 %)

- періодичних видань – 3107 - (1 %)

- електронні видання (СД) – 649 - (0,1 %)

Групи користувачів МКЗК «ЦСБД»

За 2017 рік обслуговано всього - 45 311 читачів

         В тому числі:

Діти 3 – 6 років     -   7 182   - 16 %

Діти 6 – 9 років    -   8 623   - 19 %

Діти 9 -11 років   -   15 773  - 33 %

Діти 11 – 15 років -   9 128   - 21 %

Діти 15 – 18 років -   3 398   - 8 %

Організатори

дитячого читання   -   1 207   -   3 %

Кадровий склад бібліотечних фахівців

В штаті ЦСБД - 155 працівників, з яких 100 – бібліотечних фахівців.

Із них:

З повною вищою - 65 чол. – 65 %

     в т.ч. бібліотечною - 35 чол.   – 35 %

з середньою спеціальною - 30 чол. –0%

     в т.ч. бібліотечною - 25 - 21 %

  

         До 3 років               - 16 чол.

         Від 3 до 9 років     - 16 чол.

          Від 10 до 20 років - 18 чол.

        Понад 20 років       - 50 чол.

Фінансування діяльності МКЗК «ЦСБД»

         Загальна сума фінансування бібліотек для дітей міста у 2017 році склала:

           12 318 949,00 грн., в тому числі

           12 139 597,00 грн. – кошти загального фонду бюджету;

           179 352,00 грн. – кошти спеціального фонду.

         Окремі статті видатків:

 

- оплата праці   - 9 148 462,00 грн. - ( 75 %)

- комплектування бібліотечних фондів – 179 352 грн. ( 2 %)

- ремонти приміщень - 0,00 грн. (   %)

В 2017 році МКЗК «ЦСБД» були надані кошти депутатами 30 335,00 грн.

Основні цифрові показники

показник

2017 р.

%

2016 р.

%

2015 р.

%

     

Читачі всього

45 311

110,0

45 266

110,2

43632

106,6

відвідування

369 878

122,0

368 433

121,1

342 255

112,6

книговидача

857 326

104,0

847 303

103,6

855 731

104,6

Навантаження на 1 бібліотекаря

Назва показників

2017 р.

2016 р.

2015 р.

читачі

699

697

696

відвідування

5 672

5 669

5 668

книговидача

13 041

13 037

13 035

Середні показники бібліотечної статистики

№ п\п

Назва показника

2017 р.

2016 р.

2015 р.

За нормативами ІФЛА

1.

Книгозабезпеченість

(на 1 читача)

9,5

10,3

11,3

 
 

Книгозабезпеченість

(на 1 жителя)

2,9

3,0

3,1

2 – 3 прим.

2.

Книгозабезпеченість

новими надходженнями

(на 1 читача)

0,40

0,97

0,11

 
 

Книгозабезпеченість

новими надходженнями

(на 1 жителя)

0,02

0,02

0,03

0,25 назв

3.

Читаність

18,9

18,7

19,6

 

4.

Обертаність

2,0

1,9

1,8

5 прим.

Фонд ЦСБД

Фонд ЦСБД за видами

Книги і брошури

Періодичні видання

Електронні видання

426 708

3 107

649

Фонд ЦБС за мовами

Українською мовою   - 200 687 – 47 %

Російською мовою     - 227 519 – 52,9 %

Іншими мовами           -     2 303 - 0,1 %

Динаміка кількісного складу фонду (а примірниках)

2017 рік - 430 464

2016 рік - 448 782

2015 рік - 466 146

Спостерігається тенденція до зменшення обсягу книжкового фонду.

       Аналіз динаміки кількісного складу фонду показав, що в цьому році, в порівнянні з минулим роком, книжковий фонд зменшився на 18 318 одиниць.

Динаміка надходжень нової літератури

2017 рік -   1 784 прим.

2016 рік -   2 799 прим.

2015 рік -   5 002 прим.